Boxholm stål varslar om uppsägning

Boxholm Stål varslade på torsdagen 18 av 85 anställda om uppsägning. Orsaken är vikande orderingång.
(SR Östergötland)