Från krass folkfostran till Hotel Hedonism

Om semestern som kulturhistoria och samhällsspegel och om turismen som en form av nykolonialism handlar söndagens kulturkrönika, signerad Johannes Ekman.