Sverige terrorstämplar holländsk organisation

Den svenska regeringen har enligt uppgift till Ekot bestämt sig för att terroriststämpla en holländsk Al Aqsa-organisation som ger humanitär hjälp till palestinier.
Den holländska organisationen hör enligt USA:s finansdepartement till samma grupp som den Malmöbaserade organisationen Al-Aqsa spannmål, som terroristanklagats av USA. Den svenska regeringen kommer på torsdag att säga ja till att den holländska Al Aqsa-stiftelsen sätts upp på EU:s terroristlista, enligt vad Ekot erfar. Förslaget att sätta organisationen på listan kommer från den holländska regeringen. När den svenska regeringen tillsammans med andra EU-länder sagt ja kan holländska Al Aqsa föras upp på terrorlistan av EU:s ministerråd. Anses vara del av Hamas Al Aqsa i Holland beskriver sig själv som en opolitisk organisation som ger humanitär hjälp till palestinier. USA och Storbritannien däremot anser att Al Aqsa-stiftelsen är en del av terrorgruppen Hamas nätverk. Holland, Danmark och Tyskland har gett USA rätt genom att terrorstämpla Al Aqsa-stiftelserna i respektive länder. Stiftelsens länk i Sverige är Al Aqsa spannmål i Malmö som av USA anklagats för att vara en del av terrornätverket. Det innebär att USA vill att Sverige ska frysa malmöstiftelsens tillgångar. Känslig fråga i Sverige Representanter för Al Aqsa spannmål i Malmö har sagt att alla anklagelser är felaktiga. Den svenska polisen håller nu på att undersöka om det finns någon grund för de amerikanska anklagelserna. För Sverige är frågan om frysning av tillgångar känslig efter det som hände med somaliasvenskarna. I det förslag till ny EU-grundlag som behandlats på EU:s toppmöte i Grekland finns en formulering som den svenska regeringen är missnöjd med. Den innebär att enskilda personer som inte har någon central roll i en organisation kan terroriststämplas.
Herman Melzer i Porto Carras, Grekland