Motståndet ökar i Irak

I Irak dödades på söndagen en amerikansk soldat och en skadades vid en attack mot en konvoj söder om Bagdad. Samtidigt utsattes en viktig gasledning utanför huvudstaden för ett attentat.
Det var den nionde amerikanska soldaten som dödats i Irak hittills i juni. Konvojen han färdades i utsattes för en granatattack ett par mil söder om Bagdad. Attackerna mot amerikanska soldater i Irak visar på den fortsatta instabiliteten. Den täta frekvensen är oroväckande, samtidigt som Bushadministrationen officiellt gärna vill visa på framsteg i återuppbyggnaden av Irak. Passar in i mönster Söndagens sabotage mot en gasledning i öknen väster om Bagdad passar också in i ett mönster av angrepp som verkar ägnade att försvåra den USA-ledda återuppbyggnaden. Gasledningen förser flera kraftverk runtom Irak med bränsle. Redan före dagens attentat rådde skriande brist på el på många håll. Just bristen på el är en av de största källorna till folkligt missnöje här. Rekryterar internationell gerilla Enligt amerikanska källor ägnar sig anhängare till Saddam Husseins störtade regim nu åt att rekrytera gerillasoldater också i andra länder, däribland Syrien, Jemen och Saudiarabien. USA säger att man hittat pass och andra dokument och hört vittnesmål från fångar som visar att utländska gerillasoldater aktivt rekryteras för att försöka döda amerikanska soldater i Irak. Det finns ungefär 145 000 amerikanska soldater i Irak och ett växande antal civila administratörer och experter. USA fruktar att dessa amerikaner är på väg att bli allt mer utsatta mål för vad som verkar vara ett samordnat väpnat motstånd mot dem.
Nils Horner, Bagdad