Lågkonjunktur ger många varsel i Europa

Lågkonjunkturen och finanskrisen har slagit hårt mot länderna i Europa. Många människor och företag drabbas och försöken att mildra problemen är många.

I ett ovanligt läge krävs ovanliga metoder, säger den franska biltillverkaren Peugeot-Citroën, som gjort 4 000 anställda deltidsarbetslösa mellan den 10 december och 6 januari. Eftersom arbetstiden beräknas över året, förlorar arbetarna inte mer än några hundra kronor. Hos Renault leder en liknande lösning till flera tusenlappar mindre i lönekuverten.

Ännu ett snäpp tuffare är det hos underleverantörerna, där lönerna i flera fall har halverats. Även i andra branscher, som till exempel kemisk industri, trevar arbetsgivarna efter lösningar som korttidsveckor, tjänstledigheter, kompledighet och utbildning.

Modellerna är flera, men de gäller oftast bara de fast anställda. Vikarier, projektanställda och de med lösa arbetskontrakt har ofta redan fått gå.

För de unga i de franska städerna är arbetslösheten redan 18,9 procent enligt officiell statistik.

I Spanien är läget ännu mer prekärt. Varje dag blir 5 800 fler utan jobb. Arbetslösheten ökar fort och stadigt.

I Storbritannien har det under hösten kommit en strid ström av varsel. Det började med nedskärningar inom finanssektorn och spred sig vidare.

Det är inte känt exakt hur många som har blivit varslade i år, men under sommaren försvann cirka 100 000 arbetstillfällen, enligt organisationen The Work Foundation.

En del drabbade finns naturligtvis inom banker och finansiella institut. För att nämna några exempel så gör sig Royal Bank of Scotland av med 3 000 anställda i år. Och nu i december blev det känt att två stora investmentbanker i London varslar sammanlagt 1 650 personer.

Bilföretaget Rolls Royce har aviserat att 2 000 jobb ska bort nästa år. Framtiden är också osäker för de 30 000 anställda inom konkursade affärskedjan Woolworths.

Många, många branscher är drabbade till och med det brittiska skatteverket drar ner, 3 400 arbetstillfällen ska bort till år 2011.

Många varsel rapporteras också från grannlandet Irland där har arbetslösheten nu stigit till den högsta nivån på 10 år.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se