Marsexperiment utan svensk medverkan

Den svensk som skulle ha deltagit i rymdexperiment Mars 500, med det europeiska rymdorganet ESA, tvingas hoppa av projektet av personliga skäl.

Den 38-årige mannen från Lund var en av fem som valts ut av 5 600 sökande, och som skulle genomföra en resa till och från Mars i simulerad miljö.

Syftet med Mars 500 är att samla data, kunskap och erfarenheter som en förberedelse inför en verklig expedition i framtiden.

Projektet är ett samarbete mellan ESA och det ryska institutet för biomedicinska problem.

De sex i besättningen blir studieobjekt under arbete, sömn och ätande.