Stödet till bilindustrin

Stödpaket helt nödvändigt

Fordonsforskaren Mikael Wickelgren säger att gårdagens stödpaket från regeringen på 28 miljarder kronor var absolut nödvändigt för den svenska fordonsindustrins överlevnad. Det var omöjligt för de borgerliga att fortsätta med sin avvaktande taktik, när andra europeiska regeringar samtidigt började stötta sina biltillverkare, menar han.

– Det var en nödvändig åtgärd, alla andra gör det. Om inte hade agerat på nåt sätt skulle man signalera ett närmast totalt ointresse för en så väsentlig industrigren. Det tror jag inte är möjligt, varken av realpolitiska skäl eller andra, säger Mikael Wickelgren.

Regeringens paket på 28 miljarder kronor innehåller både medel till forskning och utveckling, lån och kreditgarantier, alltså att staten ställer upp som borgensman om företagen behöver låna pengar av europeiska investeringsbanken.

Kritiker menar att stödet kom onödigt sent, men Mikael Wickelgren på Handelshögskolan i Göteborg har förståelse för att regeringen valde att vänta för att se hur den amerikanska kongressens stöd till sin nästan konkursfärdiga fordonsindustri.

– Jag kan förstå en avvaktande hållning för svensk del till dess att de amerikanske ägarna har fått lite klarhet i sina omständigheter.

Hur mycket pengar är 28 miljarder i sammanhanget, skulle du säga?

– I nåt slags bemärkelse kan 28 miljarder vara relativt blygsamt med pengar, men det här är inte avsett att vara en långsiktig räddningsplanka för en hel industri. Det handlar om möjligheten att finnas kvar en bit in på nästa år.

Reporter: Eric Öbo
eric.obo@sr.se