Statistik

Musikteatrarna sämst på jämställdhet

Svensk teaterunion presenterar ny statistik om hur det är ställt med jämställdheten inom svensk scenkonst. Och på pappret kan det tyckas jämställt - på landets institutionsteatrar fanns under 2007 exakt 50% kvinnor och 50% män anställda. Men kvinnorna dominerar inom adminstrationen - i de yrken som ligger längst från själva scenen och den konstnärliga makten.

Närmare 70% av scenkonstens chefer är män och allra sämst är det inom musikteatern: musiken dirigeras, arrangeras och komponeras av nästan uteslutande män. Malmö och Uppsala stadsteatrar går dock emot strömmen - där dominerar kvinnorna i produktionerna på de stora scenerna.

                                                                     Kulturnytt