Tåg till flyg ökar resande

Någon ljusning kan inte anas i den värsta flygkrisen någonsin. För svenska resenärer kan det leda till att flera av landets flygplatser kommer att läggas ner. Många av de 19 flygplatser som Luftfartsverket driver är i dag olönsamma. I framtiden vill Luftfartsverket satsa på de som är så stora att järnvägen kan dras förbi, säger divisionschefen Olle Sundin.
- Jag tror inte att vi går mot fler flygplatser. Kostnaderna för att driva flygplatser ökar i dagens samhälle. Bland annat till följd av ökade säkerhetskrav. Ökar man attraktionskraften för en flygplats så innebär det också att förutsättningarna för att göra den lönsam ökar, säger Olle Sundin, divisionschef vid Luftfartsverket. Arlandatåg positivt Antalet flygresenärer fortsätter att minska. Förra året sjönk antalet passagerare på Luftfartsverkets flygplatser med åtta procent. Och förra månaden minskade antalet resenärer med elva procent. Totalt i år räknar Luftfartsverket med en nedgång på fem procent.Och Arlanda kan tacka tågtrafiken för att inte just den flygplatsen har drabbats ännu hårdare. Tack vare järnvägsstationen så har Arlanda flygplats kunnat locka resenärer från ett större område runtomkring än tidigare att flyga just därifrån. Och Olle Sundin tror att planerna att bygga järnväg så att tågen också stannar vid Landvetter och Sturup kan öka resandeströmmarna från de flygplatserna. - Tåget gör det lättare och lättillgängligare, och är ett färdmedel som tar resenärerna rakt in i hjärtat på flygplatsen. Så fungerar det exempelvis på Arlanda flygplats i dag, säger han. Fler tågsatsningar Det är Landvetter som ligger bäst till att få en efterföljare till Arlandabanan. När Banverket ska bygga nytt dubbelspår mellan Mölnlycke och Bollebygd någon gång de närmaste tio åren så ska det svänga förbi Landvetters flygplats, till en kostnad av närmare tre miljarder kronor. När det gäller Sturup så är tanken att göra det möjligt att ta tåget till Kastrup. I Luleå och Ängelholm finns det också tankar om järnväg till flygplatserna. Men större sannolikhet är det att Skavsta får tågförbindelse, när den så kallade Ostlänken mellan Södertälje och Linköping byggs. Drabbar småflygplatser hårt För småflygplatserna finns det en baksida. I Gävle var järnvägen till Arlanda dödsstöten för den lokala flygplatsen. - En randflygplats påverkas av om en större flygplats får järnvägsförbindelse. Det eroderar för den regionala flygplatsen medan det förstärker resandeströmmarna för den flygplats som får tågförbindelsen, säger Olle Sundin, divisionschef vid Luftfartsverket.
Robert Sennerdal