Örebro

Frågan om lindarna avgörs igen

De styrande kommunpolitikerna i Örebro har nu tänkt om i frågan om lindarna på Stortorget ska huggas ner eller inte.

Tidigare bestämde ju Programnämnd samhällsbyggnad att lindarna ska huggas ner när Stortorget ska göras om, men nu blir det istället komunfullmäktige som får ta det avgörande beslutet om lindarna.

Miljöpartiets kommunalråd Fredrik Persson säger att han inte hade insett vidden av den här frågan men att debatten kring lindarna fått honom att inse hur principiellt viktig den är.