Minskat resande kan minska antal flygplatser

Den svåraste krisen för flygbranschen hittills kan leda till att flera av Sveriges flygplatser kommer att läggas ner.
Många av de 19 flygplatser som Luftfartsverket driver är i dag olönsamma, och Luftfartsverket vill därför satsa på de som är så stora att järnvägen kan dras förbi. Idag finns Arlandabanan och inom de närmaste tio åren får Landvetter järnvägsförbindelse när det byggs dubbelspår på delar av sträckan Göteborg och Borås. Följden blir att flera mindre flygplatser inte behövs.