Kvinnligt företagande stöttas i projekt

Genom seminarier, inspirationsföreläsningar och nätverksbyggande ska fler kvinnor lockas till att starta, driva och utveckla företag i Sverige. I länet har sex olika projekt dragit igång för att främja kvinnors företagande.

Regionförbundet i Kalmar delar ut två miljoner kronor. Och satsningen som från början är ett initiativ från regeringen pågår under en tvåårsperiod.

Ett av projekten är Kulturentreprenörer på Öland, där kvinnliga konstnärer och kulturarbetare ska lära mer om marknadsföring, varumärkesfrågor och avtal. Det kommer också finnas tillfällen att träffa redan mycket framgångsrika kvinnor som på ett eller annat sätt är verksamma på det konstnärliga området.