Västra Götaland

Ökning av Lex-Saraanmälningar

Antalet anmälningar om allvarliga missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen fördubblades i vårt område förra året.

Årets sammanställning från tolv länsstyrelser visar att lex Sarah-anmälningarna ökade i hela landet 2007. Enligt lex Sarah är vårdpersonal skyldiga att anmäla övergrepp, vanvård och liknande missförhållanden till socialnämnden. I vårt område fördubblades antalet anmälningar från 10 stycken år 2006 till 20 förra året. Ökningen är störst när det gäller Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. Där har anmälningarna ökat från åtta 2006 till 17 2007. När det gäller anmälningar enligt Socialtjänstlagen har anmälningarna ökat från två till tre stycken. Vanligaste orsakerna till anmälan förra året var brister i omsorgen av vårdtagarna. Men även ekonomiska övergrepp, som stöld, var vanliga. Statistiken kan inte ses som helt säker, eftersom fyra kommuner av 14 i vårt område inte har svarat. I hela Västra Götaland har anmälningarna ökat med 61 procent. Från 44 till 71 stycken. Thomas Graf thomas.graf@sr.se