Parkeringsproblem i Slite

I våras hade man ett möte om Slite torg som ska förnyas och snyggas till. Men det största problemet i Slite är nu parkeringsmöjligheterna, främst under turistsäsongen då det ibland är hopplöst att hitta en parkering.