Östersund

Sjuksköterskestudier står sig

Antagningen till vårens utbildningar vid Mittuniversitetet är nu klar. Liksom tidigare år är socionom- och sjuksköterskeutbildningarna populära men det finns även kurser där flera hundra står på reservplats.

Allra populärast är Ledarskap och coaching som lockat 100 sökande och där 170 personer står på reservlistan. Nästan lika populärt är Psykologi introduktion till beteendeterapi där 80 antagits och 137 är reserver.

Den helt nya utbildningen Musik och ljuddesign har inte heller haft problem att fylla sina 80 platser och även där finns en lång reservlista.

Samtidigt har ett antal kurser helt fått ställas in eftersom det inte funnits några sökande. Det gäller bland annat flera kortare kurser i journalistik.

Även om sista ansökningsdagen till vårens utbildningar passerat så finns det möjlighet att söka restplatser