Succé för företag i Smålandsstenar

Smålandsstenarföretaget EAB har slagit sig in på världsmarknaden med en egen produkt. Det är ett robotstyrt lagersystem, som nu finns i alla världsdelar. Och det närmaste året räknar företaget med stora affärer i Nordamerika.
Det är EABs lagersystem med en robot som på egen hand lyfter in och plockar ut pallar med varor som blivit en framgång, inte minst inom livsmedelsindustrin och systemet finns nu i alla världsdelar. Den första beställningen utanför Norden kom ända från Nya Zeeland och där är numera landets mejerier utrustade med robotar från Smålandsstenar. Och nu finns EABs lagersystem också hos Coca Cola i Australien. Och att EAB fått världens mest kända varumärke som kund har spridit sig som ringar på vattnet och är på väg att ge nya affärer. Smålandsstenarbon Erik Andersson startade EAB på typiskt småländskt vis hemma i källaren, där han svetsade staket och sålde till villaägare i trakten. Det var i slutet av 1950-talet. Sedan dess har företaget vuxit enormt och efter den senaste tillbyggnaden uppgår ytan till 28.000 kvadratmeter. Man har 150 anställda och omsätter 300 miljoner om året.