Dansk kritik mot Svenska kraftnät

Den danska intresseorganisationen för näringslivets stora elkunder - FSE - riktar i en artikel i Jyllandsposten kritik mot Svenska kraftnät. Man menar att Svenska Kraftnät bryter mot EU:s regler genom att hindra danska företag från tillgång till billig svensk el. Nu vill organisationen att den svenska myndigheten ställs till svars inför EU-kommissionen.
Det är för att hålla priserna på el nere i Sydsverige som Svenska Kraftnät, när det är hårt tryck på elledningarna stänger förbindelsen under Öresund, menar danska FSE. Sydost om Göteborg finns en flaskhals i det svenska elledningssystemet som täpps till när mycket el produceras och därmed också när elen är som billigast. Det är i de lägena som Svenska kraftnät stänger ledningen till Danmark. "Inte sant" Om danskarna skulle få tillgång till den billiga elen skulle problemen med distributionen bli större i södra Sverige och enligt danska FSE, är det för att säkra elen till de egna bolagen som den svenska myndigheten stänger Öresundsförbindelsen. -Det är inte sant, vi stänger bara ledningarna av systemtekniska skäl, säger Mårten Norgren, informationschef på Svenska kraftnät.