Årets sillkvot uppfiskad

Årets svenska kustkvot av trålfångad sill på 100 ton i Skagerrak och Kattegatt är uppfiskad.

Fiskeriverket har därför beslutat att förbjuda svenskt yrkesmässigt trålfiske av sill i området från och med måndagen den 15 december.

Efter den 16 december är det också förbjudet att landa eller omlasta sill som fångats i förbudsområdet.

Sådan sill får inte heller säljas i första led efter den 17 december.