A-kassan ifrågasätts

Antalet fall där Arbetsförmedlingen ifrågasätter om en arbetslös har rätt till a-kassa har ökat med 70 procent hittills i år jämfört med samma period i fjol.
Under de fyra första månaderna anmälde arbetsförmedlingen 1.034 fall till arbetslöshetskassorna där en arbetslös inte söker de jobb som anvisas. Kerstin Andersson som är tillförordnad länsarbetsdirektör i Stockholm säger till Ekot att ökningen till stor del beror på att det finns allt fler lediga jobb. Historiskt sett har Arbetsmarknadsstyrelsen sett ett samband mellan antalet ifrågasättanden och antalet lediga arbeten. När det finns många lediga platser så ökar också antalet fall där arbetsförmedlingen anser att en arbetslös inte gjort tillräckligt för att hitta ett nytt arbete. Kerstin Andersson tror också att de nya a-kasseregler som trädde ikraft i februari gör att fler fall anmäls.