Ny förståelse för förbryllande DNA-ordrar

Uppsalaforskare kommit något på spåren som alltid förbryllat biologer: de 61 olika 3-bokstavskombinationer, som till exempel GCA eller GCC, som är arbetsorder från DNA. De 61 kombinationerna kan bara ge 20 olika aminosyror som resultat, och nu tror sig forskarna veta varför det finns så många olika sätt att beordra fram samma aminosyra.
Det blir ingen skillnad på produkten, det blir inte olika aminosyror, från dessa koder. Däremot är det skillnad på hastigheten när aminosyrorna bildas. Det här är ett säkerhetssystem som drar igång då cellen lider brist på en aminosyra, när cellen svälter. Då kan ordergivningen differentieras så att de för ögonblicket allra mest akuta behoven av aminosyror snabbt kan uppfyllas medan de vanliga kontrollsystemen kan lunka på i en långsammare takt. Skillnaden består i att olika arbetsorder, de 3-bokstavskombinationerna, läses av olika snabbt. Lagerförmannen tRNA som ska plocka ihop beställningen tar olika lång tid på sig att läsa av olika order. Rapporten finns i tidskriften Science, och redan nu kan forskarna med större säkerhet förutsäga ordergivningen i E.colibakteriens kontrollsystem.