Katyn

Polske regissören Andrezj Wajda om när Stalins trupper mass-avrättade polska officerare under krigsinledningen. I Katyn-skogen. Om krigets jävlighet och sanningens ihjältigande. Mer redovisning än berättelse, 3:a i betyg. (Premiär 12 dec)

Betyg: 3