Vetandets värld 2003-06-23

Adolf Hitler - mannen som inte tålde sanningen

De flesta som har studerat Adolf Hitlers personlighet är överens om att han led av någon form av psykisk störning. Två av de vanligaste förslagen är narcissistisk personlighetsstörning och psykopati.
Den narcissistiska personen har storhetsvansinne som ett försvar mot psykisk smärta vilken grundar sig i barndomsupplevelser. Psykopaten är känslokall och förmår inte skapa normala vänskaps- och kärleksrelationer. Av biografier om Hitler framgår att han hade svårt att anpassa sig efter nya omständigheter, han föreläste och höll monologer snarare än samtalade och han knöt aldrig några djupare känslomässiga band till kvinnor. Han var dominerande och fick besinningslösa raserianfall när något gick honom emot. Han ansåg sig själv vara ett geni och stärktes i denna uppfattning genom den dyrkan han utsattes för som ledare för Tyskland. Han hade också paranoida föreställningar om sammansvärjningar av judar och politiska motståndare, men också dessa delades av hans omgivning. I Vetandets Värld idag diskuterar Anders Forsman, professor i rättspsykiatri, och Henrik Söderström, överläkare i rättspsykiatri, Hitlers personlighet med Charlotta Sjöstedt som är redaktör för programmet. Går det att fastslå om Hitler var psykiskt störd och kan man i så fall så här långt efteråt säga vilken psykisk störning han led av? Redaktör Charlotta Sjöstedt