Husbygge på Fårö prövas igen

Byggnadsnämnden vill att kammarrätten ska pröva en bygglovsansökan för ett bostadshus vid Mölnor på Fårö. Nämnden avslog ansökan om förhandsbesked för bygglov på grund av att det skulle bli svårt att göra en vatten- och avloppsanläggning på platsen.

Även länsstyrelsen sa nej till huset på grund av VA-problemen och att huset skulle bryta bebyggelsemönstret och störa det rörliga friluftslivet. Ägarna överklagade till länsrätten, som dömde att byggnadsnämndens beslut inte ska gälla längre och att ansökan om förhandsbesked ska prövas igen. Skälet är att ägarna nu föreslagit att de kan ta vatten från Mölnor träsk och det förslaget har varken byggnadsnämnden eller länsstyrelsen prövat.

Men - kommunens byggnadsnämnd tycker inte att det är en bra lösning och att förslaget kommit in för sent i processen. Men nu går ärendet till Kammarrätten.