Supersamlaren

11 november 2008
Vissa nöjer sig inte med att bara spara på en, två eller tre saker.

I Per-Johan Weidolfs hem är hyllorna fulla av gamla tändsticksaskar, bilskattemärken, ölburkar för att bara nämna en bråkdel. Mycket i hans samling är sparat från uppväxten i Nässjö och Per-Johan ger sig inte förrän samlingarna är kompletta.