Falun

Falubilister laglydigast

Ungefär var åttonde bilist i Falun - 12 procent - stannar inte för fotgängare som vill gå över ett övergångsställe. Därmed är Falun bäst i en undersökning som Motormännen genomfört på 12 platser i landet.

Den här undersökningen som Motormännen genomfört visar på stora variationer mellan olika delar av landet.

Sämst var bilisterna i Göteborg där hela 35 procent inte stannade för fotgängare vid övergångsställena.