Avfallssamarbete kan spricka

Avfallssamarbetet mellan Sjuhäradskommunerna kan komma att spricka. Borås funderar nu på om man vill ha med de andra kommunerna.
Sopor är på väg att bli hårdvaluta. När sopeldningen blir verklighet i Borås så blir soporna bränsle när fjärrvärme ska produceras och Borås Stad blir dubbel vinnare. Kommunen tar betalt för att ta hand om våra sopor. Sedan tar man betalat en gång till när man säljer den fjärrvärme som soporna förvandlats till. Det är sista ledet, förbränningen, som Borås, på initiativ av det socialdemokratiska kommunalrådet Solveig Kjörnsberg, tittar över en gång till. Sjuhäradskommunerna har diskuterat ett gemensamt avfallsbolag för att ta hand om soporna. Men Borås, som investerar 400 miljoner kronor i en sopförbränningsanläggning, vill ha garantier för att avfallsbolaget också levererar soporna till just Borås och inte till någon annan sopugn som lägger ett bättre bud än Borås. Det kan betyda sämre ekonomi för avfallsbolaget och Solveig Kjörnsberg fruktar nu att övriga Sjuhäradskommuner inte vill vara med om Borås sopförbränning skall vara med i bolaget.