sverige

Skogens kulturvärden ska dokumenteras

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att sammanställa en informationsskrift om kulturvärden i skogen. Den syftar till att öka kunskapen om vilka kulturvärden skogen innehåller och hur de förvaltas på bästa sätt. Arbetet ska göras i samverkan med berörda myndigheter och institutioner.