Troligen flygutbildning på Kjula

Mycket talar för att Lid Air etablerar skolflygutbildning på flygplatsen i Kjula utanför Eskilstuna.
Lid Air har nyligen sökt bygglov för en administrationsbyggnad. Enligt flygplatschefen Jan Lönnborg är kommunen inne i slutförhandlingarna med Lid Air, men först i slutet av månaden väntas dom vara klara. En avgörande fråga är dom ekonomiska förutsättningarna, säger Lönnborg till Sveriges Radio Sörmland. Lid Air har idag verksamhet på Bromma.