Vadstena

Hot mot politiker i Vadstena

Flera kommunpolitiker i Vadstena har utsatts för hot efter att frågan om museijärnvägens vara eller icke vara behandlats i kommunen. En som hotats är Caroline Unéus, som är vice ordförande i kommunstyrelsen.

– De säger att om vi genomför vissa saker så kommer vi att få det svårt i framtiden, de undrar om vi kan sova gott om natten och det har kommit saker i folks brevlådor. Det finns människor som rör sig omking oss som vi inte riktigt vet vilka det är. Det är ju obehagligt, säger Unéus.

Orsaken till hoten är att museijärnvägen Wadstena-Fogelsta har fått sitt avtal uppsagt av Vadstena kommun. Istället för järnväg finns det planer för bostäder på banområdet i centrala Vadstena.

– Det känns olustigt, jag pläderar ju alltid för den här idylliska staden och att man kan känna sig trygg här. Det mest obehagliga är att jag inte vet vem det är som hotar. Jag brukar gilla att gå in i debatter men jag vill gärna veta vem jag debatterar med, säger Unéus.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se