Halland

Läkarrekrytering en nyckelfråga

Bo-Gunnar Åkesson, moderat ordförande i styrelsen för närsjukvården är bekymrad över att så många av landstingets vårdcentraler går med förlust. Några går bra, andra sådär, men det finns 5-6 stycken som gör förluster i miljonklassen.

– De här som har stora underskott, det är där som fokus måste läggas, säger Bo-Gunnar Åkesson.

Det är efter att vårdval Halland infördes med etablering av nya privata kliniker, som flera av de landstingsdrivna vårdcentralerna börjat gå med förlust.

Under de senaste åren har landstingets vårdcentraler tappat så många vårdpoäng, som det heter inom vårdvalet, att det motsvarar två och en halv vårdcentral. En har än så länge försvunnit, i Laholm.

Bo-Gunnar Åkesson säger att närsjukvårdsstyrelsen för ett år sedan tog in åtgärdspaket från de vårdcentarler som då gick minus. Det är i stort sett samma som går minus nu.

– De vårdcentraler som vid slutet av 2009 fortfarande går back där är det nu något som är allvarligt, som vi måste titta på.

Det är egentligen bara i Kungsbacka som landstingets vårdcentraler går bra. På de vårdcentraler som dras med miljonunderskott finns det skäl för personalen att känna oro inför nästa år, även om Bo-Gunnar Åkesson säger att landstinget är en koncern, som tar hand om sina anställda.

Det är brist på allänläkare och Bo-Gunnar Åkesson säger att läkarrekryteringen är en nyckelfråga för att vårdcentralerna ska klara sig i konkurrensen.

– Då får man en kontinuitet och den är viktig för folk. I och för sig finns det ju samma problematik hos de privata vårdcentralerna, men de lyckas bättre med att behålla läkarna än vad vi gör, och det har vi fokus på. Det måste vi jobba med, säger Bo-Gunnar Åkesson.