Program för Nobelprisutdelarnas kinaresor 06 och 08

Första resan 23-26/3 2006 andra resan 6-13/1 2008

Inbjudna nobelprisutdelare: Börje Johansson Nobelkommittén fysik Kungliga Vetenskapsakademin (utreder och föreslår pristagare), Sven Lidin Nobelkommittén för kemi (utreder och föreslår pristagare) åkte vid båda tillfällen. Bertil Fredholm ordförande Nobelkommittén för fysiologi eller medicin (utreder och föreslår pristagare) åkte endast 2006.
Värd som inbjöd och betalade: Kinesiska utbildningsdepartementet. ,