Politiker försvarar nedskärningsförslag

Förslaget att halvera antalet rehabiliteringsplatser på sjukhuset i Halmstad är bra. Det säger Bengt Eliasson, folkpartistisk ordförande i Länssjukvårdsnämnden.
Tidigare idag har personalen på rehabiliteringsavdelningen, i våra nyheter berättat om att dom tycker förslaget är kortsiktigt och att de tror att det innebär att kostnaderna för rehabiliteringen istället kommer att läggas på kommunerna. Bengt Eliasson säger att han förstår personalens oro inför verksamhetsförändringar, men säger att kostnadsökningarna i halmstad gör att landstinget måste vända på varenda sten för att hitta sätt att spara pengar.