Motstånd mot mobilprat i bilen

Närmare 70 procent av svenskarna anser att det borde vara förbjudet att prata i mobiltelefon när man kör bil. Det framgår av en trafiksäkerhetsenkät som Vägverket publicerat idag.
Det är fler kvinnor än män som vill förbjuda mobiltelefonsamtal för den som kör bil. Trots det stora motståndet bland svenskarna vill Vägverket inte förbjuda mobilsamtal för bilförare. I en rapport som också publiceras idag skriver verket att man inte vill förbjuda mobilsamtal, och inte heller vill ha en lag som bara tillåter mobiltelefoner med handsfree i bilen. Däremot kan det bli straffbart att ha pratat i mobiltelefon vid en eventuell olycka.