Fyra nya naturreservat på ön

Gotland har fått fyra nya naturreservat: Guffride i Alskog, Sigdes i Burs, Sajgs i Hellvi och Dagghagen som ligger i Lärbro och Hellvi.

Vid Guffride i Alskog finns ett naturskogsartat skogsområde med höga naturvärden. Syftet med reservatet vid Sigdes i Burs är att bevara ett gammalt tallbestånd och gynna arter som är knutna till gamla tallar. Också vid Sajgs i Hellvi finns ett skogsområde med många äldre träd och sällsynta marksvampar. Dagghagen som blir drygt 180 hektar innehåller varierade skogs- och våtmarksmiljöer, och det stora välhävdade Hammarsänget.