Sveriges Radio Blekinge får ny chef

Göran Eklund föreslås bli ny kanalchef för Sveriges Radio Blekinge. Han ersätter då Bosse Svensson som har blivit teknisk chef på Sveriges Radio.

– Jag blev oerhört glad. Jag känner mig också hedrad eftersom det är ett viktigt uppdrag. Det är ju en tid när mediemarknaden förändras mycket och SR Blekinge ska utvecklas, säger Göran Eklund.

Göran Eklund är 41 år och har varit anställd på kanalen sedan 1998. Han vill att kanalen ska jobba för att komma närmare publiken, bli ännu mer lokal och att man ska satsa mer på webben.

– Jag tror att den här bilden av envägskommunikation, att vi berättar för vår publik vad som händer, att den kommer förändras rätt drastiskt. Det kommer vara mer information från publiken till oss, de kommer vara med i mycket större utsträckning och göra journalistik, säger Göran Eklund.

Göran Eklund förordas som ny kanalchef för SR Blekinge och mbl-förhandlingar inleddes på fredagen.

Arlette Jarl
arlette.jarl@sr.se