Mammor ammar allt mindre

Nu minskar amningen i Sverige. De senaste åren har det blivit färre mammor som håller fast vid amningen. Numera lämnar varannan mamma BB innan amningen kommit igång, enligt föreningen Amningshjälpen.
Flera myndigeter arbetar nu för att främja anmnigen. Bland annat ser Konsumentverket över överernskommelsen med industrin om matreklam till de allra minsta. Idag får inte företagen inte kontakta familjer med nyfödda.