Stort intresse för arbetskraftsinvandring

Migrationsverket har den senaste tiden märkt ett stort intresse för de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som börjar gälla från och med i dag, måndag. Det blir lättare för personer utanför EU att komma till Sverige och arbeta, och det öppnas en möjlighet att få stanna som arbetskraftsinvandrare.

Elias Ganizade är asylsökande från Azerbadjan. Han har redan jobb här i Sverige som städare, och hoppas att få byta spår till arbetskraftsinvandrare, om han skulle få avslag på sin asylansökan.

– Just nu har jag fått lite hopp om min framtid i Sverige. Jag tänker på riktigt att jag kan få stanna och bygga en framtid för mig och min familj.

Elias är i Sverige med sin fru. Om han får avslag på sin asylansökan så finns det nu en möjlighet att byta spår och få stanna som arbetskraftsinvandrare. Då måste han bland annat ha jobbat i sex månader, och ha erbjudande om fortsatt jobb.

Migrationsverket har den senaste tiden mätt intresset för de nya arbetskraftsinvandringsreglerna, och det är stort, säger verksamhetschef Christina Werner.

– Vi får väldigt mycket frågor på vår hemsida. Vi ser det i våra telefoner, men också på våra mottagningsenheter där asylsökande bor, säger hon.

Den största gruppen som mejlar till Migrationsverket och ställer frågor om de nya reglerna är utländska gäststudenter som är här i Sverige.

De nya reglerna innebär en stor förändring för den här gruppen. Studenter kommer från och med nu att kunna söka arbetstillstånd direkt ifrån Sverige, och behöver inte åka tillbaka till hemlandet för att göra det, som de allra flesta var tvungna till tidigare.

Intresset från arbetsgivare var tidigare i år inte så stort, men Migrationsverket får nu fler och fler frågor, säger Christina Werner.

Flera mottagningsenheter för asylsökande rapporterar att fler asylsökande än tidigare nu uppger att de arbetar, vilket är ett krav för att ha en chans att byta spår och bli arbetskraftinvandrare.

Migrationsverket räknar med att hantera omkring 33 000 arbetskraftsärenden nästa år. Det är nästan en fördubbling från i år. Hur stor den verkliga arbetskraftsinvandringen kommer att bli är omöjligt att svara på, säger verksamhetschef Christina Werner.

– Därför att vi liksom alla andra länder befinner oss i en ekonomisk svacka.

Elias Ganizade jobbar nu på städfirma i Stockholm. Får han inte asyl hoppas han kunna byta spår, få arbetstillstånd och tillfälligt uppehållstillstånd och i slutändan permanent uppehållstillstånd. Men vägen dit är lång.

Om Migrationsverket fattar ett snabbt beslut om avslag kommer han inte upp i sex månaders jobb som är villkoret för att få byta spår. För att i slutändan få ett permanent uppehållstillstånd får han heller inte förlora jobbet mer än en kortare period.

Men Elias har gott hopp, och han har stort förtroende för sin arbetsgivare.

– Jag har en jättebra relation med honom. Han är mycket snäll och jag hoppas att han ger mig en tillsvidareanställning, sägr han.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se