Trädgårdstvist i Lammhult till miljödomstolen

En kvinna i Lammhult hotar nu att dra Växjö kommun inför Miljödomstolen.
Anledningen är att hon fått sin trädgård förstörd vid ett kraftigt regn förra året. Ingrid Anderssons hus ligger i en svacka men tidigare har regnvatten aldrig runnit ner på hennes tomt. Problemen började efter det att man grävt för att lägga ner fjärrvärme och bygga en cykelbana ovanför hennes tomt. Då ändrades lutningen och efter ett skyfall förra året revs bland annat hennes trädgårdsmur. Växjö kommun anser sig inte vara ersättningsskyldig.