Haverikommissionens chef kritiseras

Efter den skarpa kritiken mot Haverikommissionen från FN:s flygsäkerhetsorgan ICAO kommer nu kritik från anställda mot Haverikommissionens chef Åsa Kastman Heuman.

Flygutredare Dan Åkerman sa upp sig från sin tjänst på grund av det dåliga arbetsklimatet på myndigheten.

– Jag sa upp mig 2006. Det gick helt enkelt inte att arbeta vidare på de premisserna.

Vad tycker du borde göras?

– Jag tycker att försvarsdepartementet borde ta sig en titt på det här. Helt enkelt byta ut generaldirektören. Så enkelt är det.

Haverikommissionen lyder under försvarsdepartementet. Trots upprepade försök från bland annat Dan Åkerman och facket har försvarsdepartementet inte agerat i frågan.

Dan Åkerman vittnar om att Åsa Kastman Heuman saboterar utredningsarbetet med ständiga bråk och anklagelser mot personalen.

En personalkonsult har i flera år arbetat med det dåliga arbetsklimatet på Haverikommissionen. Bland annat har en omorganisation genomförts. Men missnöjet finns kvar säger personal som Ekot talat med.

Haverikommissionens chef Åsa Kastman Heuman anser dock att arbetsklimatet förbättrats.

– Stora förbättringar har skett och vi har fullföljt vår åtgärdsplan.

Vad anser du själv om din egen roll?

– Jag anser ingenting. Jag har svarat på den frågan, om vad som ligger bakom den insats som vi har gjort på arbetsmiljöområdet. Det framgår tydligt av rapporten att det finns en rad olika problem, och att dem har vi arbetat med.

Den skarpa kritiken från FN:s flygsäkerhetsorgan ICAO, som nyligen granskade Haverikommissionen, säger bland annat att det är för få flygutredare anställda.

Senaste åren har antalet flygutredare minskat från 4 till 2,6 personer och det innebär det att haveriutredningar försenas och att flygincidenter inte utreds tillräckligt, enligt ICAO.  Skulle en stor flygolycka inträffa klarar inte Haverikommissionen av att utreda den på egen hand.

Åsa Kastman Heuman känner till problemet men vill ändå inte anställa fler flygutredare.

– De vill ju att Sverige ska vara bemannat så att vi med egen arbetskraft klarar av en stor olycka. Men de är naturligtvis medvetna om att man kan utreda med hjälp av experter som är utifrån kommande också.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se