Nya fartyg ska förhindra oljeskador vid haverier

För att möta det ökande hotet från allt fler oljetransporter i Östersjön, vill Kustbevakningen köpa in tre fartyg som kan bogsera ett havererat fartyg ut till havs. Enligt Tomas Fagö som är chef på Kustbevakningens räddningstjänst är bogsering den enda riktigt effektiva metoden för att hindra oljan att nå land.
– Vi får inte hamna i ett läge där stora volymer olja kommer ut i havet, för då klarar ingen av att ta hand om den. Största delen av ett sådant oljeutsläpp kommer at slå mot kusten. Där måste vi möta tidigt för att förhindra att det sker. Att möta oljehotet tidigt är att snabbt vara på plats med ett bogseringsfartyg och antingen dra ut haveristen långt bort från kusten, eller sätta fartyget på grund för att hindra henne från att sjunka. Kustbevakningen håller just nu på uppdrag av regeringen på med en förstudie om hur de tre fartygen skulle kunna användas. Förutom bogseringar ska fartygen även kunna pumpa olja ur en haverist eller släcka eventuella bränder ombord. Men fartygen ska också kunna användas till sjöräddning och kontroll av sjögränsen. Tomas Fagö poängterar att arbetet inte kommit till med anledning av det senaste oljehaveriet, men han erkänner att ett sådant här fartyg onekligen hade kunnat göra nytta på olycksplatsen utanför Bornholm. – Det hade varit mycket större möjlighet att bogsera Fu Shan Hai till en plats där man hade satt henne på grund för att undvika att hon skulle sjunka. Vad tror du att beslutet blir, kommer vi att se de här tre fartygen någon gång? – Vi kommer säkert att se fartyg med de här uppgifterna. Hur många och hur stora - det återstår att se, säger Tomas Fagö.
Mikael Eriksson, SR Blekinge