Västerås

Betonglast i båten som sjönk

Den båt som sjönk på Mälaren utanför Västerås i slutet av oktober var lastad med flera betongklumpar. Det kan ha bidragit till att båten kapsejsade och att två personer drunknade. Ärendet ligger nu hos åklagarkammaren i Södertörn.

Det var den 31 oktober som fyra personer från länet gav sig ut i en mindre båt på Mälaren. De åkte från Lövudden i Västerås och skulle ut till en ö för att röja sly. Men de överraskades av hårda vindar och båten sjönk snabbt. En av männen han larma SOS om sitt nödläge men förbindelsen bröts utan att de närmare hann ange sin position.

Två av männen på båten kunde själva rädda sig upp på en holme, men de övriga två - en 20-åring och en 60-åring - drunknade. Både polis och Arbetsmiljöverket har utrett olyckan och de har nu överlämnat ärendet till en särskild sjöåklagare i Södertörn utanför Stockholm. Sjöåklagaren jobbar med fall som rör misstänkta brott som skett ute på sjön.

I polisens utredning framkommer det nu alltså att båten var lastad med flera betongklumpar, och det ska nu utredas om den extra vikten kan ha påverkat båtens sjöduglighet. Ännu är inget åtal väckt i fallet.

Karin Stenström
karin.stentsrom@sr.se