Arbetslösheten sprider sig till offentliga sektorn

Arbetslösheten i Sverige kommer att stiga i år. Orsaken är att kommuner och landsting inte har råd att nyanställa i samma utsträckning som tidigare.
Förra året minskade antalet jobb i den privata sektorn med ungefär 30.000. Då kunde den offentliga sektorn anställa nästan lika många. Men nu har arbetslösheten spridit sig, vilket innebär att kommuner och landsting inte har råd att anställa så många. Enligt Sandro Scocco, chefsekonom på arbetsmarknadsstyrelsen, AMS kan det dröja till 2005 innan arbetslösheten minskar.