Halland

Risk för nya strömavbrott

Fortfarande skulle många elkunder drabbas av strömavbrott om en ny kraftig storm som Gudrun eller Per skulle dra in över Västsverige. Det säger Vattenfall som på fredagen presenterade hur långt de kommit med sin beredskap.

– Många kommer fortfarande att bli utan el, men det är ett mycket bättre läge än under Gudrun, säger Alf Enqvist, som är teknisk chef på Vattenfall.

Det har hänt en del sedan stormen Gudrun drog in över Sverige i januari 2005 och 340 000 hushåll blev strömlösa. Stora investeringar har gjorts och kommer att fortsätta göras.

Sedan Gudrun har 260 mil elkabel i Västsverige har grävts istället för att hänga i elstolpar. Ännu kvarstår 530 mil i Västsverige och vissa av dessa områden har skog omkring sig.

– Mycket i Västsverige är mil som inte är i skog utan som faktiskt är på åkrar. Vi har koncentrerat oss och kommer att fortsätta koncentrera oss på det som är kritiskt, det vill säga det som är i skog, säger Alf Enqvist.

2011 kommer en ny elsäkerhetslag som säger att elbolagen måste fixa elen åt sina kunder inom 24 timmar. 12 timmar har Vattenfall satt upp som mål.

– Det är ju absolut vår ambition att får vi en Gudrun, det vill säga en exceptionell storm, då ska jag erkänna att det blir en mycket stor utmaning men målet är utan tvekan så, säger Alf Enqvist på Vattenfall.