Arbetslösheten ökar mest i Uppsala län

Antalet arbetslösa och personer som går i arbetsmarknadspolitiska program i Uppsala län ökar mest i hela landet.
-De branscher som gått sämst i näringslivet de senaste åren är tungt representerade i Uppsala län, IT, telecom och biotech, säger Stefan Tjärnback vid länsarbetsnämnden. Ungefär 7 500 personer i länet är arbetslösa eller går i arbetsmarknadspolitiska program, procentuellt är det knappt fem procent. Det är lägre än riksgenomsnittet, men förändringen i Uppsala län är den största i hela landet. Enligt Stefan Tjärnback kan det dröja ytterligare något år innan vändningen kommer. -I vår senaste prognos tror vi att den sakta ökningen av arbetslösheten sedan 2001 kommer fortsätta en bit in på 2004, men det kommer vända 2004. Kontakta reportern: Markus Boger