Pumpar ska ge syre i Östersjön

Stora pumpar som pumpar ner syre i havet kan bli lösningen på problemet med syrefattiga bottnar i Östersjön.

Ett projekt som drivs av Anders Stigebrandt vid Göteborgs universitet har fått stöd av Naturvårdsverket och forskningsrådet Formas.

Till en början sätts två pumpar upp, en på Västkusten och en utanför Sörmland. Om försöket slår väl ut kan ett hundratal syrepumpar sättas ut, säger Anders Stigebrandt.