Sjuksköterskeutbildningar vill utöka

Många av de 190 studenter som skulle ha börjat studera till sjuksköterska på Karolinska institutet i januari, kan få plats på de enskilda högskolor som finns i Stockholm.

Karolinska institutet fick nyligen sin examensrätt för sjuksköterskeutbildningen indragen.

Rektorerna för Ersta Sköndals högskola, Sophiahemmets högskola och Röda korsets högskola är beredda att ta emot 112 studenter extra i januari, och ännu fler de kommande två terminerna. Det skriver tidningen Vårdfacket.

Om högskolorna får tillfälliga extraanslag kan de redan i vår tillsammans ta in två tredjedelar av de studenter som missar sina platser på Karolinska institutet. För de två kommande intagningarna är de beredda att öka antalet platser så att det motsvarar bortfallet.