Kalmars krogar får kritik av polisen.

I projektet Kalmar mot droger arbetar polisen tillsammans med kommunen för att bland annat minska det alkoholrelaterade våldet i centrala stan. En stor del i det arbetet är att få bort krogköerna menar polisområdeschef Sven-Erik Karlsson. En stor del av kriminaliteten som finns i Kalmar är krogrelterad med koncentration till Larmtorget och angränsade gator, säger han till P4 Kalmar, och han förstår inte varför köerna måste finnas och kallar dem för storstadsfasoner.
Förutom att krogköerna måste bort, arbetar Kalmar mot droger med att föra en dialog med krögarna för att ändra attityder kring alkohol och droger, och med att utbilda serveringspersonal så de inte serverar överförfriskade.