Just nu

Skåne

Skåningar behandlas mot mjältbrand

Efter utbrottet av mjältbrand hos djur på en gård i Halland får även personer i Skåne förebyggande behandling mot sjukdomen med antibiotika. Tretton djur dog av sjukdomen på gården i Halland och de fraktades till Skåne för undersökning.

Nu antibiotikabehandlas runt 30 personer i Skåne som haft kontakt med djuren. Enligt biträdande smittskyddsläkare Håkan Ringberg är risken mycket liten att någon av personerna ska insjukna.

Mjältbrand kan vara dödligt även för människor och kan smitta från djur till människa.

Den gård i Halland där den misstänkta mjältbranden utbrutit är avspärrad och risken för att sjukdomen ska spridas bedöms som liten.