Vi gör Samtal pågår

De fyra som gör Samtal pågår jobbar från fyra olika delar av landet. Martin är samordnare och arbetar från Örebro, Anita arbetar från Östersund, Katarina från Stockholm och Sigrid från Luleå. Så redaktionen når en god del av vårt land.              

Vi tycker det är roligast när vi finner - eller får tips om - okända personer som blir spännande upptäckter för radiolyssnarna. Uppgiften är att göra nära och inträngande intervjusamtal, där lyssnaren kommer ”under skinnet” på personen. Får reda på hennes drivkrafter och livshållning. Är det en känd person, måste man få höra något oväntat eller okänt.
-Varje människa är ett nytt universum, säger Martin Dyfverman. Jag har svårt att tänka mig ett roligare och mer spännande jobb än dessa möten och varje gång lära mig något mer om livet!
                                    Programmet hör hemma under P1  Samhälles livsåskådningsgrupp och ett viktigt mål med serien är att lyssnaren ska kunna känna igen sig och få något med sig i sina egna reflexioner om livet. De telefonsamtal och brev som ofta kommer till programmet berättar just om sådana upplevelser. Många uppskattar att rösterna i Samtal pågår får tid att hinna utveckla ett resonemang. En lyssnande samtalston används, och det lite ovanliga greppet att samtalet tonas upp i början och ner i slutet - ungefär som att man först gläntar på en dörr till ett rum och efter 30 minuter försiktigt stänger den igen. Välkommen att lyssna!
Kontakta oss på: samtal@sr.se