Strider i omtvistat område i Sudan

Tusentals civila har flytt från staden Abyei i Sudan sedan strider utbrutit mellan förband från landets norra respektive södra delar.

Minst en människa dödades i skottlossning. Det var det första allvarliga våldsutbrottet där sedan i maj.

När nord- och sydsidan slöt fred år 2005 efter mer än 20 års inbördeskrig utelämnades gränsdragningen kring Abyei från fredsavtalet.

Båda sidor gör anspråk på området som rymmer ett av Sudans två största oljefält, och som genomkorsas av en av landets viktigaste oljeledningar.

Nu befaras att oenigheten om staden Abyei kan komma att äventyra hela fredsavtalet.